Realizacja projektu europejskiego

Wytwórnia Wyrobów z Drutu Kciuk i Spółka Sp. j. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie innowacyjnej technologii bezobsługowego, automatycznego gięcia drutu w 3 płaszczyznach w celu wdrożenia innowacyjnych produktów”

CEL PROJEKTU
Celem projektu jest zwiększenie poziomu innowacji, udoskonalenie procesu produkcji (innowacja procesowa) oraz stworzenie nowej linii produktowej (innowacja produktowa) poprzez zakup i uruchomienie giętarki oraz multiformera umożliwiających projektowanie oraz produkcję zupełnie nowych wyrobów z drutu na indywidualne potrzeby klienta.

PLANOWANE EFEKTY:
Realizowane przedsięwzięcie zwiększy potencjał przedsiębiorcy, przyczyni się do zwiększenia przychodów ze sprzedaży, obniży jednostkowe koszty pracy wnioskodawcy oraz zwiększy jakość oferowanych usług w wyniku zastosowania nowoczesnego sprzętu o charakterze innowacyjnym.

Wpływ realizacji projektu na działalność Wnioskodawcy oraz otoczenie można ująć następująco:

 • poprawa jakości oferty,
 • zapewnienie kompleksowości oferty,
 • zwiększenie gamy usług i produktów,
 • dalsze umocnienie na rynku,
 • uzyskanie odpowiedniej skali działania przedsiębiorstwa,
 • uzyskanie wyższego poziomu rentowności działania,
  – dywersyfikacja świadczonych usług,
 • optymalizacja procesu świadczonych usług,
 • poprawa organizacji pracy oraz warunków pracy,
 • krótsze terminy obsługi klientów,
 • wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy na rynku,
 • rozwój działalności firmy,
 • pozytywny wpływ na kwestie ochrony środowiska poprzez zakup urządzeń wysokiej jakości działających z troską o środowisko naturalne,
 • uzyskanie mocnej pozycji firmy na rynku,
 • wysoka jakość produktów oraz szybkie terminy obsługi klientów.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 811 935,30 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 336 656,10 PLN